vieng

Cách Tính CUNG PHI - PHƯƠNG VỊ để Xác định Hướng nhà tốt

Xác định đúng Cung phi - Phương Vị của từng người được xem là một phần rất quan trọng trong việc mua nhà, hôn sự, hợp tác kinh doanh,... Điều này là cơ sở để xác định được hướng tốt, sinh khí nhất cho mỗi người để đạt được sự thuận lợi, may mắn cần thiết...Mỗi người khi sinh ra là đã chịu sự ảnh hưởng của 1 vì sao chủ vận của năm ấy, và vì sao này sẽ giúp chúng ta xác định mình thuộc nhóm Trạch Đông hay Tây.

II. BẢNG TRA CUNG PHI - PHƯƠNG VỊ TỐT XẤU: Mỗi người khi sinh ra là đã chịu sự ảnh hưởng của 1 vì sao chủ vận của năm ấy, và vì sao này sẽ giúp chúng ta xác định mình thuộc nhóm Trạch Đông hay Tây. Có rất nhiều cách tìm sao chủ vận năm sinh của mình, nhưng ở đây, tôi xin chỉ các bạn 1 cách rất là đơn giản: 

I. CÁCH TÍNH SỐ CUNG PHI THEO NĂM SINH:

Các bạn lấy 2 số cuối của năm sinh của mình cộng lại với nhau, nếu vẫn còn trên 10 thì cộng tiếp cho đến kết quả cuối cùng < 10

Ví dụ: Bạn sinh năm 1987 chẳng hạn. Ta lấy: 8+7=15 >10. Tiếp tục: 1+5 = 6 
Nếu là Nam: thì lấy 10 trừ đi số mới tìm được đó.
Nếu là Nữ   : thì lấy  5 cộng với số mới tìm được.   

Theo VD trên, ta có:
+ Nếu bạn là Nam thì : 10 - 6 = 4  : Số chủ vận của bạn là 4 (Tra bảng dưới: Cung Tốn)
+ Nếu bạn là Nữ    thì :  5 + 6 = 11  --> 1+1 = 2 . Số chủ vận của bạn là 2 (Tra bảng dưới: Cung Khôn)
+ Nếu là số 5 thì Nam là cung KHÔN,  Nữ là cung CẤN
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LƯU Ý: Nếu các bạn sinh sau năm 2000, thì:
+ Nam :  Lấy 9 trừ đi số của năm sinh mới cộng ra.
+ Nữ    :  Lấy 6 cộng  số của năm sinh mới cộng ra.

Ví dụ: Bạn nào sinh năm 2001 thì ta lấy hai số sau cộng lại: 0+1=1. Sau đó, ta tìm theo cung Nam hay Nữ:
+ Nam :   9 - 1 =   . Số của bạn ấy là 8 (Tra bảng dưới: Cung Cấn)
+ Nữ    :   6 + 1 = 7  .  Số của bạn ấy là 7 (Tra bảng dưới: Cung Đoài)


PHƯƠNG VỊ

TỐT - XẤU

Khảm

Khôn

Chấn

Tốn

Trung Dung

Càn

Đoài

Cấn

Ly

Bắc

TN

Đông

ĐN

Nam(khôn)/ Nữ(cấn)

TB

Tây

ĐB

Nam

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TỐT

Sinh khí

ĐN

ĐB

Nam

Bắc

ĐB/TN

Tây

TB

TN

Đông

Thiên y

Đông

Tây

Bắc

Nam

Tây/TB

ĐB

TN

TB

ĐN

Diên niên

Nam

TB

ĐN

Đông

TB/Tây

TN

ĐB

Tây

Bắc

Phục vị

Bắc

TN

Đông

ĐN

TN/ĐB

TB

Tây

ĐB

Nam

XẤU

Tuyệt mệnh

TN

Bắc

Tây

ĐB

Bắc/ĐN

Nam

Đông

ĐN

TB

Ngũ quỹ

ĐB

ĐN

TB

TN

ĐN/Bắc

Đông

Nam

Bắc

Tây

Lục sát

TB

Nam

ĐB

Tây

Nam/Đông

Bắc

ĐN

Đông

TN

Họa hại

Tây

Đông

TN

TB

Đông/Nam

ĐN

Bắc

Nam

ĐB

Top
OSense O-Sense